Actie!

Educatief lesmateriaal en spellen

Lees verder

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de hier verstrekte informatie stemt u in met de volgende voorwaarden:  

  • De op deze internetsite verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatie en kan steeds zonder melding vooraf gewijzigd worden. Hoewel Uitgeverij-IDEE de op deze website gepubliceerde informatie zorgvuldig heeft samengesteld, wordt er geen garantie gegeven dat de informatie correct, volledig en actueel is. Uitgeverij-IDEE is niet verantwoordelijk voor het actualiseren van de informatie of het corrigeren van eventuele onjuistheden. Elke link naar een site die niet door Uitgeverij-IDEE onderhouden wordt dient uitsluitend ter informatie voor bezoekers van de Uitgeverij-IDEE website.
  • Uitgeverij-IDEE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het gebruik van deze website en/of externe websites waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks, en/of voor fouten als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid en/of onzorgvuldigheid van de op deze website verstrekte informatie.
  • In geen geval is Uitgeverij-IDEE aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Uitgeverij-IDEE is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die zich op de website bevinden.
  • Uitgeverij-IDEE behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooirechten) die verbonden zijn aan de informatie die op deze website wordt aangeboden (zowel teksten, grafisch materiaal als logo's). Het is verboden om de informatie op deze website te gebruiken, te produceren of aan derden ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij-IDEE.  
  • Uitgeverij-IDEE behoudt zich alle rechten op het ontwikkelen van en uitgeven van alle onderdelen en producten die via deze site kenbaar zijn gemaakt. Ook alle houten blokken (of ander materiaal) in de maten 6 cm x 6 cm x 6 cm en/of kleiner dan deze maten voorzien van diverse gaten voor het insteken van de pvc-buizen. Niets van deze producten mogen zomaar nagemaakt of geïmiteerd worden en op de markt gebracht worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Uitgeverij-IDEE.
  • Ook alle posters en (digitale) spellen die door Uitgeverij-IDEE zijn ontwikkeld en op de markt gebracht zijn voorzien van auteursrechten. Deze vrijwaringsverklaring en website zijn samengesteld onder Nederlands recht, dat hierop derhalve van toepassing is.
  • Uitgeverij-IDEE behoudt het recht om inhoudelijke aanpassingen aan te brengen. Daardoor zou het kunnen dat foto's, plaatjes soms enigzins kan afwijken. Deze aanpassingen hebben te maken met voortschrijdend inzicht en/of aanpassingen vanuit de klanten, onderwijs, praktijksituaties etc.... om op die manier steeds vernieuwend en up-to-date te blijven.
  • Heeft u 1 of meerdere van onze producten op een eerlijke manier verkregen, zo ja, dan willen wij u daar voor bedanken. Merkt u/jij/jullie dat er misbruik van deze rechten word(t)en gemaakt, zou u/jij/jullie zo vriendelijk willen zijn, deze melding(en) door te willen geven aan Uitgeverij-IDEE? Want: “Eerlijkheid, duurt het langst”.

 

© Uitgeverij-IDEE, juli 2014.