Actie!

Educatief lesmateriaal en spellen

Lees verder

Privacyverklaring

Privacyverklaring AVG van Uitgeverij IDEE.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uitgeverij-IDEE - Zuiderhogeweg 111 - Drachten.
Kamer van Koophandelsnummer: 60980966

18.1 - Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
De gegevens die bij klantgegevens of bij het bestellen wordt gevraagd,
zullen wij uitsluitend gebruiken om de factuur/facturen goed op te kunnen stellen en
de daaruit voortvloeiende leveringen naar het juiste afleveradres te kunnen verzenden.
Deze klantgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers van Uitgeverij IDEE.

Wanneer de klant de nieuwsbrief aanvinkt om die te ontvangen, zullen wij (Uitgeverij IDEE) alleen naar
het opgegeven adres een nieuwsbrief van uitsluitend Uitgeverij IDEE verzenden.

18.2 - Duur van de opslag:
De gegevens die de klant heeft ingevoerd zullen we met stilzwijgend goedkeuren iedere keer
met een jaar verlengen, tenzij de klant dit schriftelijk aangeeft om de gegevens, nadat de bestelling/levering
voltooid is, uit het bestand te halen.

18.3 - Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens:
De gegevens kunnen ten allen tijde worden opgevraagd ter inzage of ter rectificatie of om alle gegevens te wissen uit ons bestand.
Dit kan via onze klantenservice/contact of via info@uitgeverij-idee.nl doorgegeven worden.
We zullen binnen 21 dagen de klant/ de betrokkene hiervan een schriftelijke reactie doen toekomen.

18.4 - Klachten:
Kunnen wij er niet gezamenlijk uitkomen, dan kan de klant/betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

18.5 - Data-lek:

Mocht er ergens een data-lek ontstaan door toedoen van hackers/onbevoegden of andere onbekenden, dan zullen wij dit z.s.m. melden bij de Autoriteit van Persoonsgegevens.

UItgeverij IDEE.